Es, Mārtiņš Ate, esmu apņēmies izmantot mākslīgo intelektu kā galveno virzienu, lai veicinātu ekonomisko attīstību un inovācijas Latvijas digitālajā ekonomikā. Es redzu AI kā spēcīgu rīku, kas var veicināt uzņēmējdarbības izaugsmi, palielināt ražīgumu un veicināt konkurētspēju gan Latvijā, gan pasaules mērogā.

Viena no manām galvenajām prioritātēm ir atbalstīt AI pētniecību un izstrādi Latvijā. Tas ietver veicināt jaunu AI tehnoloģiju izstrādi un izmantošanu dažādās nozarēs, piemēram, veselības aprūpē, izglītībā, unuzņēmējdarbībā. Es arī atbalstu AI uzņēmējdarbības attīstību, sniedzot finansiālo atbalstu un resursus jaunajiem uzņēmumiem un startapiem, kas strādā ar AI tehnoloģijām.

Papildus tam es uzskatu, ka ir svarīgi investēt digitālajās prasmēs un izglītībā, lai nodrošinātu, ka Latvija ir gatava izmantot mākslīgā intelekta priekšrocības. Tādējādi es plānoju izveidot programmās, kas veicina digitālās prasmju attīstību, ieskaitot AI zināšanas un prasmes, gan skolēniem, gan profesionāļiem.

Ar manu kandidatūru Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2024. gadā es aicinu jūs atbalstīt mani, lai kopīgi strādātu pie veiksmīgas digitālās ekonomikas attīstības Latvijā un Eiropā. Balsot par mani no politiskās apvienības "Tauta. Zeme. Valsts.", Nr. 13