Šodien es vēlos runāt par svarīgumu uzlabot Latvijas digitālo infrastruktūru un piekļuvi digitālajām tehnoloģijām visā valsts teritorijā. Manā redzējumā labāka digitālā infrastruktūra ir ne tikai iespēja, bet arī pamatnosacījums mūsu uzņēmējdarbības izaugsmei un ilgtspējīgai attīstībai.

Pirmkārt, ir jānodrošina augstākas kvalitātes interneta pieejamība visās Latvijas vietās, ieskaitot lauku un mazapdzīvotās teritorijas. Tas palīdzēs uzņēmējiem un vietējiem iedzīvotājiem izmantot digitālās tehnoloģijas efektīvāk un attīstīt jaunas idejas un biznesa modeļus.

Otrkārt, mums ir nepieciešams modernizēt digitālo infrastruktūru, lai atbilstu jaunākajām tehnoloģijām un prasībām. Tas ietver investīcijas jaunākajās tīklu tehnoloģijās, kā arī izveidot elastīgas un drošas datu pārraides sistēmas, kas nodrošina augstu ātrumu un uzticamību.

Turklāt, es plānoju veicināt sadarbību starp valsts un privātajiem sektoriem, lai veicinātu digitālo inovāciju un attīstību. Tas varētu ietvert partnerības ar uzņēmējiem, akadēmisko aprindu un valsts iestādēm, lai izstrādātu un ieviestu jaunus digitālos risinājumus un pakalpojumus.

Visbeidzot, ir jāveicina digitālo prasmju attīstība un izglītība, lai nodrošinātu, ka visi Latvijas iedzīvotāji ir gatavi un spējīgi izmantot digitālās tehnoloģijas ikdienas dzīvē un darbā. Tas ietver digitālo prasmju apmācību programmās gan skolās, gan pieaugušajiem, lai veicinātu tehnoloģiju izmantošanu dažādās jomās.

Kopumā labāka digitālā infrastruktūra un piekļuve digitālajām tehnoloģijām var radīt jaunas iespējas uzņēmējiem, veicināt ekonomikas izaugsmi un veidot labvēlīgu vidi inovācijai un attīstībai Latvijā. Es esmu gatavs strādāt šajā virzienā un īstenot konkrētus pasākumus, lai sasniegtu šos mērķus.